• arthur wagenaar, componist, muziektheater, instrumentverzinner, nieuwe instrumenten
  • Arthur Wagenaar, muziektheater, compositie, muziektechnologie, uitvinder van instrumenten

Contact

Arthur Wagenaar
06 44 37 50 90
post@arthurwagenaar.nl


Stichting Goed Bezig! (Sounds Like Juggling)

zakelijk:
Jasper Berben, jasper@reinekwint.nl, 06-14665882

productie:

Annemarie Bakker, productie@arthurwagenaar.nl, 06-25308455

info:
Vanghoutstraat 28,
4105 HE Culemborg

bank: NL96 TRIO 0198 0620 28
kvk: 62415174
rsin: 854808577

bestuur:
Herman van Baar (voorzitter)
Yassmine El Ksaihi (secretaris)
Hans Mets (penningmeester)

Het bestuur vergadert in principe twee maal per jaar op onbezoldigde basis.
Per juli 2019 heeft Stichting Goed Bezig! de ANBI-status.

downloads:
Beleidsplan Stichting Goed Bezig! 2019-2022
Jaarrekening Stichting Goed Bezig! 2020
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Goed Bezig! 2019
Jaarrekening Stichting Goed Bezig! 2018
Jaarverslag Stichting Goed Bezig! 2018