Contact

Arthur Wagenaar
06 44 37 50 90
post@arthurwagenaar.nl

Stichting Goed Bezig! / Close Call
zakelijk
Rutger van Otterloo, info@rutgervanotterloo.nl, 06 22 54 88 20
productie
Annemarie Bakker, productie@arthurwagenaar.nl
verkoop scholen
Impresariaat Uit De Kunst, Lidia Bua / Jeroen Jesse, www.iudk.nl, info@iudk.nl, 030 711 51 05

/ info
D.Doniastraat 39
1501 TS Zaandam
bank: NL96 TRIO 0198 0620 28
kvk: 62415174

/ bestuur
Herman van Baar (voorzitter)
Saskia de Man (secretaris)
Hans Mets (penningmeester)