• arthur wagenaar, componist, muziektheater, instrumentverzinner, nieuwe instrumenten

Contact

Arthur Wagenaar
06 44 37 50 90
post@arthurwagenaar.nl


Stichting Goed Bezig!
(Stads/Einder, Close Call, Sounds Like Juggling!)


zakelijk:
Rutger van Otterloo, info@rutgervanotterloo.nl, 06-22548820

productie:

Annemarie Bakker, productie@arthurwagenaar.nl, 06-25308455

info:
D.Doniastraat 39
1501 TS Zaandam
bank: NL96 TRIO 0198 0620 28
kvk: 62415174
RSIN: 854808577

bestuur:
Herman van Baar (voorzitter)
Yassmine El Ksaihi (secretaris)
Hans Mets (penningmeester)

Het bestuur vergadert in principe tweemaal per jaar op onbezoldigde basis.

statutaire doelstellingen van de stichting:
1) Het ontwikkelen, produceren, programmeren en ondersteunen van nieuwe muziek met maatschappelijke relevantie;
2) Het bieden van inspiratie op het gebied van een bewuste, aandachtige levensstijl, waarin ruimte is voor ambachtelijk werk en natuur in de breedste zin van het woord;
3) Het bijelkaar brengen van gelijk gestemde geesten op bovengenoemde gebieden.

downloads:
Beleidsplan Stichting Goed Bezig! 2019-2022
Jaarrekening Stichting Goed Bezig! 2018
Jaarverslag Stichting Goed Bezig! 2018